Oleje.wgz.cz

Nabízíme motorové oleje, převodové oleje, motocyklové oleje, aditiva - tel: 604403630

Zajímavosti ze světa olejů

Kdy a po kolika kilometrech vyměnit motorový olej?
Životnost olejů je dána jejich složením dle výrobce,druhem provozu a použitým systémem filtrace. V obecném povědomí automobilistů je délka výměnného intervalu oleje většinou 15 tis. km. Tady je nutné podotknout, že tento údaj je uváděn jak výrobci automobilů, tak výrobci olejů jako interval maximální. Už méně motoristů ale ví, že při převažujícím provozu v městské aglomeraci a na kratší vzdálenosti kde je zaznamenán větší počet studených startů, je nutné tento interval zkrátit až o 20 - 35%.

Další úvahy motoristů a i některých pracovníků autoservisu jdou hlouběji do tohoto tématu. Do hry se dostává viskozitní třída oleje syntetická či minerální a v neposlední řadě značka oleje.Nebude tajemstvím, že oleje značkové budou kvalitněji aditivované a tudíž budou lépe odolávat negativním vlivům které na olej provozem působí. Zatímco u olejů lacinějších bude toto procento aditiv výrazně nižší, tudíž tento olej bude rychleji ztrácet své schopnosti chránit motor. Kvalitní oleje motor chrání více a tak najedeme do GO více kilometrů při nižší spotřebě paliva,kterou málokdo do ekonomické rozvahy při výběru oleje počítá.

Z nezávislých zdrojů se dá zjistit že oleje neznačkové, zpravidla lacinější,mají omezené čistící schopnosti a po shruba 6 - 7 tis. km. jsou příslušná aditiva prakticky vyčerpaná, olej je již degradovaný a začne vytvářet karbonové úsady, což vede k předčasné GO motoru.

Pro řidiče kteří najezdí ročně menší počet kilometrů  je důležitá i časová hodnota. Dnešní moderní a značkové oleje vyrobené z neruské ropy mají udávaný maximální výměnný interval 2 roky a oleje tuzemské a neznačkové pouze 1 rok a to i v případě najetí malého počtu kilometrů ( např. 1 - 5 tis.km. za rok ). V žádném případě se nedoporučuje časovou lhůtu překračovat, protože degradace oleje z působení vzdušného kyslíku, vlhkosti a spalin pokračuje stejně rychle bez ohledu na to, jestli motor jezdí nebo stojí v garáži.

Doporučení na závěr

 

Motoristé, kteří jezdí na kratší trasy a používají:

Neznačkový olej - doporučené výměnné intervaly  7 tis.km. nebo 1rok,co nastane dříve

Značkový olej  -    doporučené výměnné intervaly 10 tis.km. nebo 2 roky,co nastane dříve

Motoristé, kteří jezdí na delší trasy a používají:

Neznačkový olej - doporučené výměnné intervaly 10 tis.km.nebo 1 rok,co nastane dříve

Značkový olej -     doporučené výměnné intervaly 15 tis.km. nebo 2 roky, co nastane dříve


 

Tento článek se netýká vozů jejichž výrobce udává prodloužený  interval výměny oleje.

 


Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.